Programma 2015

Het programma voor LimburgLab 2015 is bekend.

9.00 uur Inloop + infomarkt doorlopend tot het eind van de dag

9.30 uur Opening

Aan het woord:

Voorzitter van de kerngroep, de heer van Essen

Wethouder van Sittard-Geleen, de heer Geilen

Gedeputeerde van de provincie Limburg, Mevrouw van Rijnsbergen

10.00 uur Optreden kunstbende

10.30 uur Ronde 1 themalabs

11.30 uur Ronde 2 themalabs

12.30 uur  Lunch met een optreden van de Urban Dance Factory

13.30 uur Afsluiting

Lees hieronder welke themalabs er zijn en meld u aan voor 14 november!

Samenwerken

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen? Ga dan samen.

Samenwerken wordt makkelijker als samenwerken niet meer als doel wordt benaderd maar als middel. Samenwerken zorgt voor betere resultaten en plezier. Samen trots zijn op een resultaat waarbij elk teamlid zijn aandeel heeft. In de workshop gaan we op een frisse manier verbindingen leggen en samen de uitdaging aan!

Dit Lab wordt voorbereid en uitgevoerd door IKL, Humanitas, FAM!, Huis voor de Sport

Is mijn club/vereniging toegankelijk en aantrekkelijk voor Jongeren?

Heeft Jouw club of vereniging een Jeugdig Elan of een stoffig Imago?
Jongeren zijn hot en laten je ‘anders’ denken en handelen.
Is jouw club of vereniging JongerenProof?
Ervaar tijdens ons Lab hoe toegankelijk en aantrekkelijk jouw club of vereniging is voor jongeren en hoe Jong en Oud(er) samen vooruit kunnen!!
Gemengde leeftijden als vrijwilliger zorgen voor meer leefbaarheid.

Dit Lab wordt voorbereid en uitgevoerd door JongNL, JeugdWerkLimburg, LAJK en Scouting Limburg

Jouw buurt, Jouw Talent

Neem de uitdaging aan om van jouw wijk of buurt (weer) een gezellige plek te maken. Elkaar ontmoeten en elkaar (leren) kennen is voorwaarde voor een goede verhoudingen en  een gezonde wijk. In de workshop bespreken we plannen om de ontmoetingen in de wijk te bevorderen. We hebben voorbeelden, maar ook alle ruimte om je eigen idee, plan, uitdaging of succes te bespreken. Het mag gaan om werkelijke plekken zoals een speelplek, wijkhuis of ontmoetingstuin, maar ook om activiteiten die het ontmoeten kunnen bevorderen. Handen uit de mouwen en schouders eronder, letterlijk of figuurlijk, want denkkracht is daarin net zo belangrijk als menskracht. Kom voor inspiratie en een rugzak vol goeie moed naar onze workshop.

Dit Lab wordt voorbereid en uitgevoerd door Spirato en SpeL

Ondersteuning bij het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek is een persoonlijk gesprek dat je voert met de gemeente  op het moment dat je ondersteuning nodig hebt om thuis te kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Het keukentafelgesprek is een belangrijk gesprek. Het gaat over jouw persoonlijke situatie, waar je ondersteuning bij nodig hebt en wat oplossingen kunnen zijn. Het is belangrijk om het gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. Verschillende (maatschappelijke) organisaties kunnen daar bij helpen. In deze workshop zal  ook het aanbod aan ondersteuning van enkele (maatschappelijke) organisaties zichtbaar gemaakt worden.

Dit Lab wordt voorbereid en uitgevoerd door KBO Limburg, Zij Actief, Zonnebloem, SMKK, Jongeren Netwerk Limburg, Huis voor de Zorg

Iedereen veilig over straat

Het verkeer wordt steeds drukker. Kinderen zijn kwetsbaar. Senioren hebben lang geleden hun rijbewijs gehaald en sindsdien is er veel veranderd in het verkeer en het soort verkeersdeelnemers. Met een verkeersquiz wordt de verkeerskennis voor alle doelgroepen opgefrist. Daarnaast worden deelnemers aan de workshop uitgedaagd om in hun eigen organisatie met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Dit Lab wordt voorbereid en uitgevoerd door KBO Limburg, ANBO project Limburg, KVG, LAJK, VVN, ROVL

Het werven van vrijwilligers met de succesformule ‘Meer voor minder!’

Een interactieve workshop om vrijwilligers te werven via deze methodiek. Naast een korte introductie hiervan gaan we ook buiten de kaders denken om vrijwilligers te vinden en aan u te binden. ‘Maak gebruik van kennis uit uw eigen netwerk!’ Laat u verrassen en met een pro-actieve inzet tijdens deze workshop gaat u met kennis van een ander naar huis!

Dit Lab wordt voorbereid en uitgevoerd door Gips, KPJ Limburg, Dienst Kerk en Samenleving, LLTB, POVL en Mentorschap Limburg

Beter een goede buur dan een verre vriend.

Er is behoefte aan nieuwe woonvormen omdat door de nieuwe regelgeving mensen genoodzaakt zijn langer zelfstandig te moeten blijven wonen in een eigen dorp/buurt/wijk. En voor sommige doelgroepen zijn de huidige zorgwoonvoorzieningen niet geëigend/toegankelijk. Zijn er alternatieven wanneer je niet naar een verzorgingstehuis wil? Het Mehrgenerationshaus uit Duitsland is een mooi voorbeeld van intergenerationeel samenwonen in een huis. In de eerste workshop staan de presentaties en het inspireren over nieuwe woonvormen centraal. De aansluitende workshop biedt ruimt voor interactie en een behoeftenpeiling d.m.v. een brainstorm met deelnemers van de workshop.

Dit Lab wordt voorbereid en uitgevoerd door Provinciaal Platform GGz & OGGz Zorgvragers Limburg, Buddyzorg Limburg, COC, Platform Mantelzorg Limburg, Studio Erol, Stichting Mentorschap Limburg, LKV, Huis voor de Zorg, VKKL

Het BOSS park Sittard neemt u mee in dit unieke burgerinitiatief

In Sittard zijn een groep burgers aan de slag gegaan om mensen via sport met elkaar te verbinden. Er staat inmiddels een fantastisch sportcomplex dat beheert wordt door de wijkbewoners. Projecten van verschillende aard worden er uitgerold en het enthousiasme is enorm. De initiatiefnemers en betrokkene willen u meenemen in dit proces en zullen van u ook tips vragen waardoor dit mooie project nóg beter wordt benut.

Dit Lab wordt voorbereid en uitgevoerd door de gemeente Sittard-Geleen, de VKKL en de initiatiefnemers van het BOSS park.

Alweer een maatschappelijk platform?

L1 Link; alweer een maatschappelijk platvorm, inderdaad. In een interactieve sessie wordt uitgelegd wat L1 Link is en waarom het platform tot stand is gekomen. Het gaat vooral niet over wat u er als maatschappelijke organisatie mee moet. Het gaat over wat u er mee kunt. Hoe u kunt profiteren van het enorme bereik van L1. Met prikkelende stellingen gaan we de dialoog aan om uw behoeften en de mogelijkheden van L1 Link te laten samenkomen. Doe mee! L1 Link is namelijk vooral van ons allemaal!

 

Dit Lab wordt voorbereid en uitgevoerd door L1-Link.

Organisaties die geïnteresseerd zijn om bij een volgende editie betrokken te worden kunnen zich melden bij t.vangelder@synthese.nl