Succesverhalen krijgen een thema: Jouw Buurt, Jouw Talent

Het bestuur van het buurtcentrum krijgt te horen dat het gemeenschapshuis gesloten wordt. Dat zou het gevolg zijn van bezuinigingen van de gemeente. Maar daar steken ze een stokje voor. In plaats van gelaten toe te kijken, neemt een aantal mensen het initiatief om het buurthuis open te houden. In eigen beheer en met hulp van buurtbewoners. Er worden bardiensten gedraaid: door vrijwilligers. Er wordt gepoetst: door vrijwilligers. Allerlei onderhoudsklussen worden aangepakt: opnieuw door vrijwilligers. Dankzij de inkomsten uit activiteiten en de sponsorbijdragen kan het buurthuis als hart van de buurt behouden blijven. Het bestuur van het buurthuis heeft de schouders er onder gezet, samen met de buurt. De Gemeente is positief verrast. Ziet meer leven in de brouwerij, saamhorigheid. Eigen kracht maakt het buurthuis succesvol. #IndeBoomtak

Loop je ook met zo’n soort plan? Of is t jullie al gelukt? Twijfel je of ben je allang overtuigd? Deel het met ons en ga met ons aan de slag! info@speeltuinwerklimburg.nl

EEN THEMALAB IN ONTWIKKELING

Speeltuinwerk Limburg en Spirato zijn druk bezig met het vormgeven van hun Lab. Met de term ‘Lab’ wordt de spannende samenwerking bedoeld tussen organisaties die eerder nog niet veel samen hebben gedaan, dit kan in de vorm van een voorlichting, workshop of iets heel anders zijn. In dit geval willen de organisatoren interactief aan de slag met uw verhaal.
Heeft u een verhaal? Dit kan een positief verhaal, een knelpunt of een vraag zijn rondom de publieke voorzieningen in uw omgeving?
U kunt uw reactie plaatsen op een format dat later zal volgen maar u kunt nu ook al een reactie geven op deze post.

LimburgLab 2015

Dag allen!

Op 28 november 2015 is het weer zo ver. LimburgLab 2015 wordt dit jaar groots aangepakt! Er zullen de meest actuele onderwerpen worden aangesneden die voor de achterbannen van alle maatschappelijke organisaties en alle andere geïnteresseerden in de provincie relevant zijn. In het voortraject zullen alle maatschappelijke organisaties dan ook betrokken worden bij dit proces. De ANBO Projectgroep Limburg, Jongeren Netwerk Limburg, de VKKL, de KBO en de Dienst Kerk en Samenleving vormen dit jaar de projectgroep en gaan ervan uit dat LimburgLab 2015 weer een enorm succes gaat worden.

Vriendelijke groet,
De werkgroep LimburgLab 2015